Trang chủ Tin tức Hội thảo khoa học: “Mô hình tổ chức trung gian của thị trường KHCN trong cơ sở giáo dục đại học thuộc lĩnh vực nông – lâm – ngư – nghiệp”
Hội thảo khoa học: “Mô hình tổ chức trung gian của thị trường KHCN trong cơ sở giáo dục đại học thuộc lĩnh vực nông – lâm – ngư – nghiệp”

Hội thảo khoa học: “Mô hình tổ chức trung gian của thị trường KHCN trong cơ sở giáo dục đại học thuộc lĩnh vực nông – lâm – ngư – nghiệp”

Hội thảo khoa học:

“Mô hình tổ chức trung gian của thị trường KHCN trong cơ sở giáo dục đại học thuộc lĩnh vực nông – lâm – ngư – nghiệp”

Trên thế giới, mô hình tổ chức trung gian được thành lập tại các trường đại học được đánh giá là cầu nối hiệu quả trong chuỗi phát triển thị trường KHCN: nghiên cứu – trung gian – chuyển giao/thương mại hóa. Thực hiện Nhiệm vụ: “Hình thành và phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN tại cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp” thuộc Chương trình 2075, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hình thành được 01 mô hình tổ chức trung gian, cụ thể là Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp – hình thành trên cơ sở Trung tâm ươm tạo công nghệ trực thuộc Học viện là đầu mối thúc đẩy ươm tạo và phát triển các doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ spin-off tại Học viện.

Để có cái nhìn tổng quan về tầm quan trọng, lợi ích đem lại cũng như việc mở rộng mô hình tổ chức trung gian và kết nối cộng đồng KHCN tại các cơ sở giáo dục Đại học trong thời gian tới, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo “Mô hình tổ chức trung gian của thị trường KHCN trong cơ sở giáo dục đại học thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp”. Hội thảo này cũng nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy các hoạt động thương mại hóa và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ vào các khâu vận hành, thu thập dữ liệu góp phần đắc lực cho phát triển nông – lâm – ngư nghiệp giá trị cao và bền vững.

Tham dự Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, các nhà quản lý từ các trường Đại học Tây Bắc, Đại học Tây Nguyên, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,… Những nội dung trình bày tại Hội thảo sẽ rất hữu ích đối với các cán bộ, chuyên gia, các nhà khoa học đến từ các Trung tâm, các Viện nghiên cứu, trường Đại học, hiệp hội và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, sinh viên, nghiên cứu sinh cao học và tiến sỹ thuộc các chuyên ngành có liên quan, v.v… tới dự Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức lúc 8h sáng ngày 18 tháng 03 năm 2021 tại Hội trường B, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (chương trình nội dung cụ thể và danh sách tài liệu phục vụ hội thảo sẽ cung cấp tại hội thảo).

 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ như sau:

Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp

Điện thoại: (024) 6261 7589, 097.714.6582 (Chị Lan)

Email: dmst@vnua.edu.vn,     ntplan@vnua.edu.vn;