Trang chủ Tin tức

Tin tức

Hội thảo khoa học: “Mô hình tổ chức trung gian của thị trường KHCN trong cơ sở giáo dục đại học thuộc lĩnh vực nông...

Trên thế giới, mô hình tổ chức trung gian được thành lập tại các trường đại học được đánh giá là cầu nối hiệu quả trong chuỗi phát triển thị trường KHCN: nghiên cứu - trung gian - chuyển giao/thương mại hóa. Thực hiện Nhiệm vụ:...

17/03/2021

Xem thêm